SANAT DÜŞÜNCEM

S
anat etkinliği benliğin kişiliğe dönüşmesi eylemidir. Dışımızdaki dünyaya duyduğumuz ilgi ve bilinmeyenin çekiciliği bu eylemimizi beslemektedir.
Sanatsal süreç var olan var olmayan arasında bir yerde bulunur ve bu iki alanı bir araya getirmeye çalışır.
Birey, sanatsal süreç içerisinde sezgi, duygu, imgelem ve duyu organlarını birlikte kullanmaya çalışır. Bu süreçte sanat düş ile gerçek, imge ile nesneler arasında bir bağ kurmaya çalışır. Süreç sonunda birey kendini tanır ve varlığının bilincine varır.
Doğada ve çevremde gördüğüm nesne ve varlıkları kendi gerçekliğimde resmetmeye çalışıyorum. Nesnelerin dış hatlarını aynen yeniden çizmek yerine, kendi çizgilerim ile tuval üzerinde bir evren oluşturmaya çalışıyorum.

   www.niluferusta.com 2013