Resim sevinci paydaşlığında ‘Tamamlanmış Düşünce’

Güven ve güvensizlık, ümit ve ümitsizlik, onur ve onursuzluk, korku ve cesaret sarmalında bıçak sırtı günler geçiriyoruz. Biraz soluklanarak geriye sarmak ve sizi ılık bir aralık gününe davet etmek istiyorum.

Yer, Bursa Tayyare Kültür Merkezi,Sami Güner Galerisi; mutad olduğu üzere haftalık sergi gezintisi yaparken görmüştüm Nilüfer Usta’nın ‘Yaşamdan İzlenimler’ adlı sergisini.

Tanıtım yazısında bu genç ressamın 1988 Soma doğumlu olduğu, 2010 yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olarak 2011 yılında Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin Yüksek Lisans Programının Resim Ana Sanat Dalı’nı kazandığı ve halen Yüksek Lisans eğitimine devam etmekte olduğu yazılıydı. Tez konusu olduğu için resimler ağırlıklı olarak portreydi.  Fakat iki farklı eser diğerlerinden hem teknik hem de konu olarak farklıydı. Resimlerini inceledikten sonra anı defterine aşağıdaki ifadeleri yazmıştım;

Tamamlanmış düşünce , 90×60 ,2011

“Serginizin bütün enerjisi “Tamamlanmış Düşünce” ve “Hazırlık Aşaması” adlı iki eserinizde toplanmış. Bu eserlerinizdeki deneysel çabanın sunduğu sanatsal olanakların bilmem farkında mısınız? Özgün bir tarza sahip olmanın yolu bana kalırsa bu iki eserinizin üzerinden geçiyor. Saygılarımla.”
15.11.2013 Kenan Böğürcü saat:16.00

Zaten sergi afişinde de ”Tamamlanmış Düşünce” adlı eserini kullanmış olması tekniğine güvendiği gösteriyordu .Jakson Pollock ‘un  ”Damlatma tekniği (drip painting)” in çoşkulu deneyselliği üzerinde yoğunlaştıkça yeni, özgün keşiflere yelken açılabilirdi.

Öte yandan ‘Tamamlanmış Düşünce”,  ismiyle beraber 1924 yılında Andre Breton’un Sürrealizm bildirisiyle de örtüşüyordu. Bildiride yazın ve resim tarafından öngörülen yeni bir yöntemden , düşüncenin gerçek işleyişini ortaya koymak için kullanılan katıksız bir ruhsal otomatizmden bahsediliyordu . Aklın hiçbir denetlemesi, hiçbir ahlaki ya da estetik tasa olmadan düşüncenin kendini ortaya koyması.  Sürrealizm, ihmal edilmiş belli bazı çağrışım formlarının daha yüksek gerçekliğine, rüyanın genel gücüne, düşüncenin belli bir amaçtan uzak oyununa dayandığına göre, eser bu oyuna dahildi.

Geçtiğimiz günlerde eser sahibi Nilüfer Usta’dan bir mesaj aldım. Şöyleydi;

İyi günler Kenan bey. “Tamamlanmış Düşünce” isimli çalışmam Newyork Broadway galeride sergileniyor. Eseri daha önce katıldığım bir etkinliğin fotoğrafları aracılığı ile görmüşler. Bana mail aracılığı ile ulaştılar ve benimle çalışmak istediklerini belirttiler. NY ARTS MAGAZİNE isimli dergi bir yıl boyunca benim tanıtımımı üstlendi. Şu an eserim hem derginin internet sayfasında (http://www.nyartsmagazine.com/?p=14123) hem de yurt dışında sergilenmektedir. TRT TÜRK Zamandan /Mekandan programı serginin haberini yapmış .Bu güzel haberi sizinle paylaşmak istedim.  İyi günler dilerim. http://tvarsivi.com/player.php?y=115&z=2014-02-10+19%3A11%3A00

Hem Nilüfer Usta hem de kendi adıma çok sevinmiştim. İkimiz de on ikiden vurmuştuk.

Kenan BÖĞÜRCÜ-01.03.2014


 

"'IMPRESSION" which resonates with a profound visual narrative as you reveal the invisible within the visible. The spiritual artistic journey that you portray in your stellar oeuvre  was quite impressive and was a triumph of personal expression. "LAST SLICE" generated a profound sense of symbolism while reflecting a universal message.  We salute you on your aesthetically absorbing oeuvre which reverberates with a dynamic textural sense and powerful visceral shapes.  We were enthralled by the emotive quality of "BLUE STILL LIFE" which reflects your fine talent and vibrant visual intensity of colors. Your compelling "FRUIT ARRANGEMENT" conveys your unique artistic vision of capturing the impalpable as you seize the essence of the emotional and physical experience. 


Ruthie Tucker

Amsterdam Whitney Gallery Küratörü

"İzlenim" görünenin içindeki görünmeyeni, açığa çıkartan, derin bir görsel anlatımla yankı uyandırmaktadır. “Son Dilim”  evrensel bir mesajı yansıtırken derin bir sembolizm duygusu oluşturmaktadır. "Mavili Natürmort" İnce yeteneğinizi ve renklerin canlı görsel yoğunluğunu yansıtmaktadır. Etkileyici "Meyveli Düzenleme" adlı eseriniz duygusal ve fiziksel deneyimin özünü yakalarken kolay kavranamayanı yakalayan eşsiz artistik vizyonunuzu göstermektedir.


AMSTERDAM WHITNEY
INTERNATIONAL FINE ART, INC.
511 West 25th Street- Chelsea
New York, NY 10001
Phone: 212-255-9050 Fax: 212-255-9020
www.amsterdamwhitneygallery.com

AmsterdamWhitney@aol.com

 

AMSTERDAM WHITNEY GALLERY, 511 West 25th Street, Chelsea, New York City,17 Aralık’ta 14ncü Yıllık Tatil Şenliğini kutlayacağı pırıltılı ve megawatt görkemli 11 ARALIK 2015 – 2 ŞUBAT 2016
Holiday ExtravaganzaExhibition (Tatil Fantezisi Sergisinde), soyut, figüratif ve doğa alanlarında gelişen coşkulu yaratıcılığı çalışmalarıyla aydınlatan uluslararası ve ulusal bağlamda tanınmış Çağdaş Usta Sanatçıları sergilemekten gurur duymaktadır.ChelseaTatil Sanat Sezonu ruhuna uygun olarakAMSTERDAM WHITNEY GALLERY ABD ve tüm dünya çapında yetenekli sanatçılardan eşsiz çalışmalarısergilemektedir.4 görkemli Tatil grup sergisini kutlarken, Chelseasanatseverlerine mükemmel üstünlükte resimler ve heykeller sunan bu dört sergiyi tematik bir mükemmeliyet bağlantısı birleştirmektedir. Çağrışımcı ve dinamik olan bu AmsterdamWhitney Tatil sergisi sanatsal yaratıcılığın sınırlarını zorlayan uhrevi bir çalışmalar birleşimini yansıtan şaşırtıcı parlaklıkta yaratıcı enerjiyle davetkâr bir parıltı yaymaktadır.Nabzı büyüleyici bir sinerjive ışıltılı yaratıcılık ile atan bu tatil hazineleri evrensel sanat dilinde sahne ışığında parlarken dünyanın sofistike, eklektik ve unutulup giden betimlemeleridir.Kültürümüze çekici küresel fikirlerin canlandırıcı şekilde katılmasınıyansıtarak, sanat alanındaki bu kıtalararası diyalog tatil sezonunda görsel alemin parlak ışıltılıestetik keşifleri ile hem sanat eserlerini alanların hem de sanat meraklılarının gözlerini kamaştıracaktır.

WONDERS of the INCANDESCENT  (IŞILTILI PARLAKLIĞIN HARİKALARI) geleneksel organik konuları doğal ışıltıyla büken topografyamızın kültürel prizmalarının sergisidir ve doğal arazinin gençleştirilmiş görünümlerinin renkli bir spektrumu sunmaktadır.  ABD ve Avusturya’dan seslenen bu özellikle yetenekli sanatçı üçlüsü doğanın ışığını taşıyan görsel duyumsamalarını metafor olarak betimlemektedirler. Renkli ve heyecan verici, sunulan sanatçılar dış dünyanın dev estetik konfigürasyonlarını yansıtmaktadır.LUCILLE KASPRACK' sın duyumsal dünyası doğanın anlatımsal görünümünü ortaya çıkarıp topografyanın sıcaklığı ve canlılığını ortaya çıkararak nefis zengin spektraltonları karizmatik biçimde yankılandırmakta ve doğal dünyanın oluşmaya başlayan maneviyatını göklere çıkarmaktadır.Doğanın ihtişamını virtüözce bir ustalıkla yorumladığından JOHN PETERS'in ekpresyonist çiçek ve manzara sanatı bir duvar halısının elektrik tonlarını yansıtan bir renkler dünyası renkli mozaiğidir.ANA TAVERAS' doğal araziyi kendigözkamaştırıcı, ışıkları yansıtan flora ve faunasıolan renkli büyülü harikalar diyarına dönüştürürken bizden doğaya saygı göstermemizi ister.

GÜNDÖNÜMÜNÜ MÜJDELEMEK HERLADING the SOUL-STICE(heraldingthesolstice olacaktı herhalde) İzleyenlereABD ve Türkiye’denseslenen, kompozisyonları ışımanın paradigmalarıolan iki yetenekli sanatçıyı takdim ederken küresel bir kültürün sembolik çok yönlü duyumsal görünümünü ortaya çıkararak sentez oluşturur.Manevi düşünceleri anlaşılır, ışıltılı resimlere dönüştüren görünmez içgüdüsel duyguları yansıtarak, sanat ruhun en derin yerlerinde parıldıyor.PENELOPE CHIUSANO'nın kaprisli "DomesticDiva" ları, kadın siluetlerini kolaylarla birbirine karıştıran, kadınsılık ve insanlığın en derin efsaneleriyle meşgul olan bir sanat yaratma isteğini yansıtan bir ideolojininkadınsı, hicivsel bir destanıdır. NILUFUR USTA' ustalıklı soyut natürmort resimleri eskiden kalma geleneklerin çağdaş bir tercümesini ışıltılarla parıldayan meyveler gibi zengin ışıltılı konuların büyüleyici detaylarından bir bolluk sunmaktadır.

SUBLIMINAL HAZİNELER Arjantin ve Malawi-ABD’den somut sanatsal sözlüklerinin kendi kişisel ifade sentakslarınıarmalarla süslenmişkreasyonlarıntanımladığı iki uluslararası parlak üstadın görsel koşusunu ortaya koymaktadır. Hanedan arması renkleri ve büyüleyici kompozisyonları ile her iki sanatçı küresel çağdaş toplumu varoluşçu biçimde merak uyandıran ve kışkırtıcı çalışma ile kutlamakta ve keşfetmektedir.LILIANA JACHADURIAN'ın metaforikkreasyonları, fanteziantropomorfik şekilleri yansıtan başka dünyalara kapıları açtığı gibi, ussal görüşe açılan maneviyatın özünü araştıran kapılardır.FRANCOTHE CREATOR’un usta eseri insanın duyumsal deneyimindeki yoğunluğu vurgular ve zengin dışavurumcu boya darbeleri boyutluluk düzeyine katkıda bulunurken eşsiz doğrusal yanyanalıkların geometrik şekillerle karışımıdır.

 

CHELSEA ARTISTIC VISIONS Sergisi çağdaş resim bağlamında içsel ve dışsal bireysel dünyalardan esinlenen eşsiz, parlak sanatsal vizyonları sunmaktadır. Sanatlarını tutkulu bir sinerji ile dinamik biçimde eserlerini tanımlarken, bu yetenekli sanatçılar sanat dünyasının ilgi çekici alamet-i farikası olan ışıltılı küresel kompozisyonlar sunmaktadırlar. BLAKE EMORYnin"Zebra Aşkı"Serileri gerçekliği optik olarak yeniden inşa etmektedir, güzel sanat ve pop kültürü arasında bir denge kurarak ve bir yandan Optik Modernizm Vizyonunu kültürel tefsirle espri anlayışını birleştirerek ortaya koymaktadır. MARY E. MORGANyaşam heyecanını ve içsel dünyanın hızını baş döndürücü renk tekeri ve dalgalanan hareketle aktarmaktadır.GUILLO PEREZ III şekle olan tutkusunu rüya gibi şekillere yönlendirirkenbüyülü ekspresyonist figüratif resimleriyle mistik dinsel hayaletleri açıkça ifade edilen bir heyecanla çağırmaktadır.

 

NILUFER USTA

“HERALDING the SOULSTICE”    11 ARALIK 2015 –2 ŞUBAT 2016

Cezanne : “Resim yapmak nesneyi birebir kopya etmek değil, birçok ilişki arasında var olan uyumu yakalamaktır” der.Nilüfer Usta’nın resimleri soyut biçimleri aktaran ve yarı nesnel olmayan şekilleri eritip modern, yeni bir boyutta şekillendiren nesillerdir süren natürmort geleneğinin çağdaş bir bağlamda sunmaktadır.Klasik natürmort tarzının yirmi birinci yüzyıla ait tercümelerini sunarak Sayın Usta natüralist cansız tabiatı tarihin çizim odasının kibar itidalinden serbest kalan çağdaş duygularla ustaca sarmalamaktadır. Duygusal alemi enfes şekilde dengelenen büyüleyici detaylardan oluşan kompozisyonları kor gibi parlayan meyvelerden oluşan sanatsal bir vizyon meydana getirmektedir.

On yedinci yüzyılın Hollandalı Ustalarının mirasını devam ettiren bu çağdaş Türk ustası hayatın sade zevklerini görsel olarak yakalamakta ve tadını çıkarmaktadır. Sayın Usta’nın soyutlaştırılmış, görkemli estetik kompozisyonları lezzetli bir kavun diliminden tat almanın evrensel hazzını iletmektedir. Beş duyuya da hitap ederek bu nefis meyvenin tadını çıkarmaya eşlik eden fiziksel duyuları ve özlemi beceriyle iletmektedir. Göz kamaştırıcı kompozisyon ve renklerle bu yetenekli sanatçı minimalist arka planları kor gibi parlayan ışığın stratejik kullanımıyla vurgulamaktadır.Ön plana çıkarak, sanatçı sahne ışığını elle tutulabilir gibi gerçek olan konularına öylesine tutmaktadır ki izleyici cazip ancak hiçbir zaman yasaklanmayan meyveden bir ısırık almak istemektedir.  

Sürekli olarak değişmekte olan dünyada, Nilüfer Usta'nın arayışı sonsuz dakikayı dondurarak ve gelip geçici olanı sanata dönüştürmek suretiyle özlüsoyut atmosferli natürmortlarıyla doğayı kaydetmektir. Aydınlık motiflerle hayal gücünün cazibesi, ustaca renklendirmeyle birleşip günlük objeleri düşsel ışık ve sihirli renk dizisi ile sonsuzlaştırdığında onu büyük Hollanda Ustaları geleneğine konumlandırmaktadır.  Virtüöz bir renkçi olarak renk paletinin bütün spektrumunu eserinin hipnotize edici gücüne katkıda bulunacak şekilde kullanmaktadır.

Sevgi ve yaşamın görsel buketleri olarak, Sayın Usta’nın muhteşem soyut natürmort resimleri yaşam sevinciyle çınlamaktadır ve dünyanın nimetleri ile toprağın bereketini bize hatırlatacak sanatsal metaforlardır.Çağdaş sanat dünyasında anlamlı bir konuma hıza gelerek Nilüfer Usta eski dünyaya ait natürmort geleneğine modern bir perspektif getirmektedir.Türkiye’de yerleşik olan sanatçı uluslararası ve ulusal sanat dünyasında güçlü bir nama sahiptir.Takdir edilen birçok sergiye başarıyla katılarak, Amsterdam Whitney Gallery tüm gözleri bu önemli sanat yıldızının üzerinde toplamaktan gurur duyar. 

 


DEC 19, 2015                   
NILUFUR USTA’s masterful abstracted still life paintings offer a contemporary translation on the time-honored tradition, exuding a cornucopia of mesmerizing details of incandescent subjects such as luscious artistic visions of incandescent fruits.
NILUFER USTA
“The Blue Naturmorte”
Oil on Canvas
19.7" x 27.56"
Nilufer Usta’s paintings offer a contemporary context of the time-honored tradition of still life art which transposes abstracted shapes and fuses semi-non-objective forms into a modern, ne